نمایش نوار ابزار

دفاتر ارتباطات مردمی

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸

آدرس دفتر تهران:
تهران – بهارستان – مجلس شورای اسلامی

شماره تماس: ۰۲۱۳۹۹۳۲۴۳۷

نمابر: ۰۲۱۳۹۹۳۲۴۱۷


آدرس دفتر لاهیجان:
خیابان ۲۲ آبان – جنب سازمان تبلیغات اسلامی

شماره تماس:۰۱۳۴۲۲۱۲۲۲۰


آدرس دفتر سیاهکل:

خیابان امام خمینی(ره) – رو به روی شهرداری – پاساژ تقوی طبقه دوم

شماره تماس: ۰۱۳۴۲۳۲۷۲۷۵


پست الکترونیک(ایمیل): info@nikfaar.ir