نمایش نوار ابزار

حضور دکتر نیکفر در مرکز جامع سلامت لیالستان

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

دکتر نیکفر در مرکز جامع سلامت لیالستان حضور یافت و از روند ویزیت رایگان و توزیع دارو با همکاری جعمیت هلال‌احمر، شورای اسلامی و دهیاری لیالستان بازدید کرد.

photo ۲۰۱۹ ۱۲ ۰۲ ۱۰ ۰۲ ۰۹ 1024x552 - حضور دکتر نیکفر در مرکز جامع سلامت لیالستان photo ۲۰۱۹ ۱۲ ۰۲ ۱۰ ۰۲ ۱۲ 1024x552 - حضور دکتر نیکفر در مرکز جامع سلامت لیالستان photo ۲۰۱۹ ۱۲ ۰۲ ۱۰ ۰۲ ۱۱ 1024x552 - حضور دکتر نیکفر در مرکز جامع سلامت لیالستان photo ۲۰۱۹ ۱۲ ۰۲ ۱۰ ۰۲ ۱۰ 1024x552 - حضور دکتر نیکفر در مرکز جامع سلامت لیالستان

مطالب مشابه
دیدگاه ها