نمایش نوار ابزار

حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸

دکتر نیکفر بهمراه ریاست دانشگاه آزاد و اعضای شورای شهر لاهیجان در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله حضور یافت.

این برنامه صبح پنج شنبه با حضور استاد آشپزی سامان گلریز برگزار شد.

حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله 1 - حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله 2 - حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله 3 - حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله 4 - حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله 5 - حضور دکتر نیکفر در جشنواره غذاهای دریایی چمخاله

دیدگاه ها