نمایش نوار ابزار

بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری

جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی روز گذشته از روستاهای بخش دیلمان بازدید و با مردم گفت و گو کرد.

دکتر ذبیح نیکفر نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی از روستاهای پیشکلیجان، جلیسه، پیرکوه، کوه پس و گولک بخش دیلمان شهرستان سیاهکل بازدید بعمل آورد.

مشکلات روستاهای اشاره شده طی این بازدید میدانی و همچنین گفت و گو با مردم منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین دکتر نیکفر در حاشیه این بازدید طی تماس‌های تلفنی پیگیر رفع مشکلات و مطالبات مردم روستاهای مذکور، شد.

بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 1 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 22 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 21 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 20 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 19 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 18 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 17 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 16 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 15 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 14 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 13 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 12 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 11 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 10 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 9 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 8 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 7 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 6 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 5 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 4 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 3 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان 2 - بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از روستاهای بخش دیلمان / گزارش تصویری

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها