نمایش نوار ابزار

حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر

جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان - حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی روز گذشته از روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان بازدید و با مردم گفت‌وگو کرد.

دکتر ذبیح نیکفر نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی از روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان شهرستان سیاهکل بازدید به عمل آورد.

مشکلات راه و کندی برف‌روبی کشتی گیرچاک و آب شرب روستاهای پله شاه و لور و روند حفاری پروژه فیبر نوری ازجمله مواردی بودند که در این بازدید موردبررسی و پی‌گیری قرار گرفتند.

حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان 1 scaled - حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر  حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان 7 scaled - حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان 6 scaled - حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان 5 scaled - حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان 4 scaled - حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان 3 scaled - حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان 2 scaled - حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر

حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان 8 - حضور دکتر نیکفر در روستاهای کشتی گیرچاک، پله شاه و لور بخش دیلمان + تصاویر

دیدگاه ها